Gryningsland – en utställning om Enköpingstraktens förhistoria

Enköping ligger i ett område som varit bebott under lång tid och landskapet är fullt av minnen från sten-, brons- och järnålder. Utställningen  betonar tre teman som återkommer i texter och urval av föremål.

Bilder från basutställningen Gryningsland på Enköpings museum.

Enköpings plats i världen betyder att vi visar på kontakter med omvärlden som varit av betydelse för utvecklingen.

Odling har i alla tider varit avgörande för att människor kunnat leva i trakten.

Slutligen vill vi visa på något av den bildvärld som människorna i de olika perioderna omgav sig med. Om du vill titta på hällristningar redan nu kan du gå in på hällristningsurfen, länk finns till höger.

Nästan alla av utställningens föremål är funna i Enköpings kommun. Vi har valt att skildra de förhistoriska perioderna som de kan ha sett ut i den här trakten.

Denna sida är publicerad av:
Linda Karlsberg, Enköpings museum. Telefon: 0171-62 54 02.
Senast uppdaterad: 2013-06-19
Sidfot: Enköpings Kommun