Vänorter

Enköpings vänort i Norden är Nedre Eiker i Norge. Jögeva heter Enköpings vänort i Estland.

Det nordiska vänortssamarbetet har till mål att ge invånarna i de respektive kommunerna bättre service, öka kompetensen hos kommunerna, utbyta erfarenheter samt lära sig förstå varandras kultur.

För att nå dessa mål arbetar kommunerna med att utveckla samarbetet mellan kommunernas politiska organ och förvaltningar. Det sker till exempel genom träffar med olika teman, gemensamma projektarbeten, nätverk för yrkesgrupper, kontakt via e-post och samarbete mellan skolorna och näringslivet i de respektive kommunerna.

Det samarbete som sker i form av vänskapsdagar och utbyte mellan föreningar är minst lika viktigt, och på det området finns många möjligheter att öka utbytet ytterligare.

Enköping har under senare år haft stort utbyte med Jögeva i Estland. Enköpings kommun har hjälpt Jögeva med till exempel vidareutbildning av personal inom olika kommunala verksamhetsområden och bänkar och material till skolor.

Under ett antal år har Enköping haft kontakter med Santan Rosa i Fillippinerna och förmedlat teknisk kunskap vad gäller vattenrening. Den 23 jan 2007 undertecknades ett vänskapsavtal med Santa Rosa.

Vill du veta mer om vänortssamarbetet, kan du läsa vårt samarbetsavtal med de nordiska vänorterna och dokumentet Vänortssamarbete i Enköping. Båda i pdf-format. Kontaktperson är Sune Löfgren telefon 0171-62 5787.  

Denna sida är publicerad av:
Webbredaktör Kommunikationsavdelningen, . Telefon: 0171-62 50 00.
Senast uppdaterad: 2012-08-13
Sidfot: Enköpings Kommun