Blanketter och e-tjänster

Utbildning och barnomsorg

Här finns blanketter och e-tjänster för förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, vårdnadsbidrag, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolskjuts och stipendium. Ansvariga förvaltningar: utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Till blanketter och e-tjänster – utbildning och barnomsorg

Omsorg och hjälp

Här finns blanketter och e-tjänster för vård och omsorg – äldre och personer med funktionsnedsättning, gifta sig, vigsel samt god man, förvaltare, överförmyndare. Ansvariga förvaltningar: kommunstyrelsekontoret, vård- och omsorgsförvaltningen, överförmyndaren.

Till blanketter och e-tjänster – omsorg och hjälp

Uppleva och göra

Här finns blanketter och e-tjänster för böcker, föreningars rapportering av närvaro, föreningsregistret, lotteritillstånd, bidrag för idrott- och kulturverksamhet, evenemang, hyra, drift, garanti och årsbidrag samt tider för idrottsanläggningar. Ansvariga förvaltningar: upplevelseförvaltningen.

Till blanketter och e-tjänster – uppleva och göra

Bygga, bo och miljö

Här finns blanketter och e-tjänster för bygga nytt, ändra och riva, kartor och mätning, hälsoskydd,  renhållning och vatten. Ansvariga förvaltningar: miljö- och byggnadsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Till blanketter och e-tjänster – bygga, bo och miljö

Trafik och resor

Här finns blanketter och e-tjänster för färdtjänst, lyfthjälp med trappklättrare, nyttoparkeringstillstånd, parkeringstillstånd för rörelsehindrad, riksfärdstjänst och ansökan och tillstånd för schakt- och anläggningsarbeten. Ansvariga förvaltningar: samhällsbyggnadsförvaltningen.

Till blanketter och e-tjänster – trafik och resor

Näringsliv och arbete

Här finns blanketter och e-tjänster för livsmedel, miljöskydd, arbetssökande, företagsregister, försäljning av alkohol och tobak samt serveringstillstånd. Ansvariga förvaltningar: kommunstyrelsekontoret, miljö- och byggnadsförvaltningen samt socialförvaltningen.

Till blanketter och e-tjänster – näringsliv och arbete

Kommun och politik

Här finns blanketter och e-tjänster för autogiroanmälan, bildmaterial, för medarbetare och kommunfullmäktige. Ansvariga förvaltningar: kommunstyrelsekontoret och serviceförvaltningen.

Till blanketter och e-tjänster – kommun och politik

Denna sida är publicerad av:
Webbredaktör Kommunikationsavdelningen, . Telefon: 0171-62 50 00.
Senast uppdaterad: 2016-01-20
Sidfot: Enköpings Kommun