Utbildning och barnomsorg

Aktuellt

Sena barnomsorgsfakturor i maj
Barnomsorgsfakturorna för maj månad skickas ut senare på grund av tekniska fel.
» Läs mer

Stipendium delas ut i Kerim Mrabtis namn för första gången
Den 1 juni kommer fotbollsspelaren Kerim Mrabti till S:t Iliansskolan i Enköping för att för första gången dela ut Kerim Mrabti-stipendiet.
» Läs mer

Nya avgifter för plats i förskola, pedagogisk omsorg och på fritidshem
Från och med den 1 januari 2016 gäller nya avgifter för plats i förskola, pedagogisk omsorg och på fritidshem.

Enköpings kommun erbjuder ett system med maxtaxa. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften blir per barn. Du betalar en viss procent av hushållets totala årsinkomst.

Högsta avgift för plats i förskola och pedagogisk omsorg är 1 313 kronor. Högsta avgift för plats på fritidshem är 875 kronor.

Du kan räkna ut din avgift i e-tjänsten Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

20 timmars förskola erbjuds arbetssökande och föräldralediga
Enligt nytt beslut i skolnämnden erbjuds barn till arbetssökande och föräldralediga 20 timmars förskola från och med den 1 augusti 2016.
» Läs mer  

Om utbildning och barnomsorg i Enköpings kommun

Välkommen till utbildning i Enköping! Inom utbildningsförvaltningen utbildar vi barn och elever, från förskola till vuxenutbildning. 

Vi ansvarar för

  • förskola och pedagogisk omsorg
  • förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • vuxenutbildning inom Komvux, Lärvux, SFI (svenska för invandrare) och yrkeshögskola
  • arbetsmarknadsenhet för samordning av kommunens arbetsmarknadsfrågor för arbetslösa, feriearbetare, servicepoolen, praktikplatser för SFI-studerande och arbetslösa ungdomar upp till 25 år
  • integrationsenhet för samordning av kommunens information till flyktingar som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. 

Organisationen utbildningsförvaltningen är ny sedan den 1 januari 2016. Sedan i år har skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen slagits samman till en förvaltning – utbildningsförvaltningen. Med den nya organisationen samlar vi all den kraft som utbildning representerar i samma förvaltning. 

Läs mer om utbildningsförvaltningen här

Politisk styrning

Utbildningsförvaltningen styrs av två nämnder: skolnämnden och utbildningsnämnden.

Läs mer om skolnämnden här

Läs mer om utbildningsnämnden här

 

 

 

 

 

 

Denna sida är publicerad av:
Jessica Lindegren, Informatör. Telefon: 0171-62 51 56.
Senast uppdaterad: 2016-05-09
Sidfot: Enköpings Kommun