Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen ger stöd och behandling till enskilda och familjer som av olika skäl har behov av det. Vår verksamhet är styrd genom politiska uppdrag och den lagstiftning som gäller vårt område.

Vill du se hur vår organisation är uppdelad i olika enheter finner du organisationsschemat till höger under relaterade dokument.

Välkommen att kontakta vår reception

Öppettider:
Måndag - torsdag kl 08.00 - 16.30, fredagar kl 08.00 - 16.00
Lunch kl 12.00 - 13.00 

OBS! Från och med 1 mars har receptionen lunch kl 11.45 - 12.45 

Adress och telefon:
Postadress: 745 80 ENKÖPING
Besöksadress: Kungsgatan 69c
Telefon receptionen: 0171- 62 51 25
Telefax: 0171- 62 51 70
E-post: socialforvaltningen@enkoping.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Denna sida är publicerad av:
Webbredaktör Socialförvaltningen, . Telefon: 0171-62 51 25.
Senast uppdaterad: 2015-02-20
Sidfot: Enköpings Kommun