Enköping gör en miljöutredning

Vilken påverkan på miljön har kommunens förvaltningar? Under hösten tittar miljöutredaren Sofia Jönsson på det. Miljöutredningen ger ett beslutsunderlag som kan leda till ett miljöledningssystem.

– Kommunen vill förbättra miljön för kommande generationer genom att minska miljöpåverkan, säger Sofia Jönsson.

Vilken miljöpåverkan finns

När man gör en miljöutredning undersöker man med hjälp av miljöaspekter vilken miljöpåverkan som finns. Miljö är ett stort och brett ämne, och miljöaspekterna kan delas upp i två kategorier, hårda och mjuka. De hårda är mätbara. Det kan vara buller, avfall, transporter och utsläpp till luft. De mjuka kan man inte mäta. Utbildning och miljömedvetenhet räknas in där.

Varje förvaltning utreds nu

Miljöutredningen tar en förvaltning i taget. Sofia Jönsson har precis avslutat arbetet med att ställa frågor till miljö- och byggnadsförvaltningen. Nu är det dags för upplevelseförvaltningen. Alla kommer att vara kartlagda före jul.

–  Jag gör en analys av nuläget. Jag ser var i verksamheten miljöpåverkan uppstår och hur allvarlig påverkan är, säger Sofia Jönsson. Jag kommer att ställa frågor och följdfrågor om allt – från om pappret är miljömärkt till utsläpp av kemikalier.

Uppfyllda miljökrav ger trovärdighet

Utredningen är inledande. Kanske leder sammanställningen till ett beslut om att införa ett miljöutredningssystem. Det är en fördjupning, en hjälp för att styra en organisation att uppfylla miljökraven på längre sikt. Det är inget krav som ställs på kommuner, men alla statliga myndigheter och universitet måste ha miljöledningssystem.

– Det är system som lever och som uppdateras ständigt, säger Sofia Jönsson.

En kommun som satsar på miljön ger konkurrensfördelar. Att uppfylla miljökraven ger trovärdighet.
Ett mål är att bli en miljöcertifierad kommun. Flera kommuner i Sverige arbetar liksom Enköping aktivt med miljöfrågor just nu. Ett antal är redan miljöcertifierade.

 

Fakta: Gröna Enköping

Förutom miljöutredningen har Enköpings kommun många andra pågående miljösatsningar.
- Under 2013 ska den nya vattenparken Paddeborgsparken för rening av dagvatten bli färdig.
- Ett nytt omvårdnadsboende, den nya förskolan i Åkersberg och en om- och tillbyggnad av en skola ska miljöcertifieras.
- Kommunen arbetar för att minska energiförbrukningen. Två pågående satsningar är lågenergilampor i gatubelysningen och byggande av energisnålare fastigheter utifrån nya modeller och med nya kontrollfunktioner.

Fakta: Miljöcertifiering

Miljöcertifiering kan antingen ske genom EU-förordningen EMAS eller enligt standarden ISO 14001. Uddevalla kommun var 2004 först i Sverige med att vara registrerad enligt EMAS. Östersunds kommun var den första kommunen i landet som miljöcertifierat hela verksamheten (år 2007) enligt ISO 14001 och den andra kommunen som blev EMAS-registrerad.

Text: Susanne Järved

Denna sida är publicerad av:
Susanne Järved, Kommunikatör. Telefon: 0171-62 61 77.
Senast uppdaterad: 2012-08-24
Relaterade dokument
  • ---
Relaterade länkar
Sidfot: Enköpings Kommun