Runstenar i Enköpings kommun

I Enköpings kommun finns det 187 runristningar (runstenar, fragment och runhällar/stenblock). Av dessa är 126 bevarade runstenar varav en på Skansen i Stockholm och en i Oxford i England. 9 ristningar är gjorda på jordfasta stenblock varav en ristning är en gravhäll. 14 runstenar är försvunna eller förstörda. Det finns 29 bevarade fragment av runstenar samt 18 försvunna eller förstörda fragment.

För dig som vill veta mer om kommunens runstenar kan du här ladda ner häftet Runstenar och kyrkor (kB 7489109) och häftet Personnamn på runstenar i Enköpings kommun (kB 1285831).

Båda häften är sammanställda av Håkan Wall inom projektet Runa 2010.

Denna sida är publicerad av:
Linda Karlsberg, Enköpings museum. Telefon: 0171-62 54 02.
Senast uppdaterad: 2013-04-04
Sidfot: Enköpings Kommun