Klagomål och synpunkter

Vi vill gärna höra vad du tycker om Enköpings kommun. Har du klagomål på något? Har du åsikter om hur vi kan arbeta annorlunda? Eller vill du lämna en synpunkt – stor som liten?

Har du upptäckt något fel eller har synpunkter på gator, vatten, renhållning, parker eller kommunens fastigheter kan du kontakta vår kundtjänst på länken nedan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klaga på eller berömma kommunen

Vill du däremot klaga på eller berömma kommunen i allmänhet, använd formuläret som du hittar nedan. Du kan även använda pdf-blanketten som du hittar till höger. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre – varje dag! När du lämnar dina synpunkter till oss diarieför vi dessa. Därmed blir det du skrivit en allmän handling som andra kan ta del av. Du har rätt att vara anonym.

Form Designer

Skriv ner ditt klagomål eller dina synpunkter. Vad hände, var hände det och när hände det?*
Jag vill bli kontaktad*
Om ja, skriv ditt namn här
Om du vill ha svar per e-post, lämna din e-postadress här
Om du vill bli kontaktad per telefon, skriv ditt telefonnummer här
Om du vill bli kontaktad på telefon, skriv vilka tider vi kan nå dig på telefon
Om du vill bli kontaktad per post, skriv namn och adress här

Vi dokumenterar och följer upp alla klagomål så att vi som arbetar inom kommunen kan se hur du uppfattar kvaliteten i vår service och våra tjänster. Inom fem arbetsdagar ska du få besked om att klagomålet eller synpunkten nått oss inom kommunen och vem som är ansvarig handläggare. Du kan också välja att vara anonym.

Relaterade dokument
Relaterade länkar
Sidfot: Enköpings Kommun