Kommunalförbund

Kommunalförbund är en form för samverkan för Sveriges kommuner och landsting. Enköpings kommun deltar i två kommunalförbund där ansvaret för en viss service delas mellan flera kommuner.

Räddningstjänsten Enköping - Håbo

Räddningstjänstens uppgifter är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Från och med år 2008 har Enköping och Håbo kommuner bildat ett förbund för kommunernas räddningstjänster. Samarbetet mellan kommunerna ska medföra lägre kostnader och ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Detta innebär bland annat gemensam ledning, befälsberedskap, service och materialunderhåll.

Räddningstjänsten Enköping - Håbo har en egen hemsida där du kan läsa mer om deras arbete.

Till Räddningstjänstens webbplats »

VafabMiljö

Från den 1 september 2015 är det VafabMiljö kommunalförbund som har hand som sophanteringen i Enköpings kommun. VafabMiljö är en samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun.

VafabMiljö har en egen hemsida där du kan läsa mer om deras arbete.

Till VafabMiljös webbplats »

Denna sida är publicerad av:
Webbredaktör Kommunikationsavdelningen, . Telefon: 0171-62 50 00.
Senast uppdaterad: 2016-02-16
Sidfot: Enköpings Kommun